เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

Hotline

096-226-5198

เราช่วยคุณได้

@1000miles

Travel License : 11/11151

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือ Genting Dream กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ - ปีนัง - พอร์ตคลัง (เดินทางวันจันทร์) 4วัน 3คืน

ล่องเรือ Genting Dream กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ - ปีนัง - พอร์ตคลัง (เดินทางวันจันทร์) 4วัน 3คืน

ล่องเรือ Genting Dream กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ - ปีนัง - พอร์ตคลัง (เดินทางวันจันทร์) 4วัน 3คืน

Genting Dream - มาเลเซีย-สิงคโปร์-ปีนัง- 4วัน 3คืน_วันจันทร์ (Cruise Only) ได้เที่ยว 2 ประเทศ 3 เมืองหลัก นอนบนเรือสำราญ ไม่ต้องตื่นแต่เช้ามาย้ายกระเป๋า รวมภาษีท่าเรือ อาหารทุกมื้อบนเรือ และ กิจกรรมความบันเทิง

รหัสทัวร์

CRU_0214

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

01 ก.ค. 67 - 07 เม.ย. 68

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

18,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Genting Dream

Genting Dream

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

29 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

12 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

26 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

09 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

23 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

07 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

04 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

18 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

02 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

16 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

13 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

27 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

10 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

24 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

10 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

24 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

07 เม.ย. 68 - 10 เม.ย. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

18,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : MON

วันที่ : 04 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Port Klang

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 6pm

ลำดับ : 2

วัน : TUE

วันที่ : 04 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : 7am

เวลาเรือออก : 1pm

ลำดับ : 3

วัน : WED

วันที่ : 04 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Penang

เวลาเรือถึง : 11am

เวลาเรือออก : 9pm

ลำดับ : 4

วัน : THU

วันที่ : 04 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Port Klang

เวลาเรือถึง : 11am

เวลาเรือออก : -

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง

แพคเกจเรือสำราญคล้ายกัน