เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

Hotline

096-226-5198

เราช่วยคุณได้

@1000miles

Travel License : 11/11151

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือ Super คุ้ม Genting Dream สิงคโปร์ - ปีนัง - กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ (เดินทางวันอังคาร) 4วัน 3คืน

ล่องเรือ Super คุ้ม Genting Dream สิงคโปร์ - ปีนัง - กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ (เดินทางวันอังคาร) 4วัน 3คืน

ล่องเรือ Super คุ้ม Genting Dream สิงคโปร์ - ปีนัง - กัวลาลัมเปอร์(พอร์ตคลัง) - สิงคโปร์ (เดินทางวันอังคาร) 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ รวมอาหารครบทุกมื้อ และห้องพักบนเรือ รวมทั้งกิจกรรมความบันเทิงมากมาย

รหัสทัวร์

CRU_0215

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

02 ก.ค. 67 - 08 เม.ย. 68

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

17,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Genting Dream

Genting Dream

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

30 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

13 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

27 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

10 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

24 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

08 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

05 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

19 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

03 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

17 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

31 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

14 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

28 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

11 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

25 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

11 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

25 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

08 เม.ย. 68 - 11 เม.ย. 68

ประเภทห้องพัก

Inside Staterroom

พักห้องละ 2 ท่าน

17,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

10,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : TUE

วันที่ : 04 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 1pm

ลำดับ : 2

วัน : WED

วันที่ : 04 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Penang

เวลาเรือถึง : 11am

เวลาเรือออก : 9pm

ลำดับ : 3

วัน : THU

วันที่ : 04 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Port Klang (Kular Lumpur)

เวลาเรือถึง : 11am

เวลาเรือออก : 9pm

ลำดับ : 4

วัน : FRI

วันที่ : 04 ต.ค. 67

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : 12pm

เวลาเรือออก : -

จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง

แพคเกจเรือสำราญคล้ายกัน