เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

Hotline

096-226-5198

เราช่วยคุณได้

@1000miles

Travel License : 11/11151

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เหมาลำ ZHANGJIAJIE หนึ่งในใต้หล้า ไม่เข้าร้าน V.2 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน เหมาลำ ZHANGJIAJIE หนึ่งในใต้หล้า ไม่เข้าร้าน V.2 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน เหมาลำ ZHANGJIAJIE หนึ่งในใต้หล้า ไม่เข้าร้าน V.2 6วัน 5คืน (VZ)

เที่ยวจีน เหมาลำ ZHANGJIAJIE หนึ่งในใต้หล้า ไม่เข้าร้าน V.2 6วัน 5คืน เที่ยวเมืองโบราณน้ำตก ชูหรงเจิ้น รวมล่องเรือ เช็คอินตึกมหัศจรรย์ 72 แลนด์มาร์กใหม่จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย ทะเลสาบ เป่าเฟิงหู

รหัสทัวร์

CN_VZ00125

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

03 พ.ค. 67 - 02 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

23,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ส.ค. 67

23,999฿

02-07

23,999฿

02-07

23,999฿

16-21

23,999฿

16-21

23,999฿

30-04ก.ย.

23,999฿

30-04ก.ย.

ก.ย. 67

23,999฿

06-11

23,999฿

06-11

23,999฿

13-18

23,999฿

13-18

23,999฿

20-25

23,999฿

20-25

24,999฿

27-02ต.ค.

24,999฿

27-02ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

02 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

23,999

23,999

23,999

6,000

4,500

15,000

35

02 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

23,999

23,999

23,999

6,000

4,500

15,000

34

16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

23,999

23,999

23,999

6,000

4,500

15,000

34

16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

23,999

23,999

23,999

6,000

4,500

15,000

35

30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67

23,999

23,999

23,999

6,000

4,500

15,000

34

30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67

23,999

23,999

23,999

6,000

4,500

15,000

35

06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

23,999

23,999

23,999

6,000

4,500

15,000

34

06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

23,999

23,999

23,999

6,000

4,500

15,000

35

13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

23,999

23,999

23,999

6,000

4,500

15,000

35

13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

23,999

23,999

23,999

6,000

4,500

15,000

34

20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

23,999

23,999

23,999

6,000

4,500

15,000

34

20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

23,999

23,999

23,999

6,000

4,500

15,000

35

27 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

24,999

24,999

24,999

6,000

4,500

15,000

34

27 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

24,999

24,999

24,999

6,000

4,500

15,000

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง – จางเจียเจี้ย

Day : 2

อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย – เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือข้ามฝั่ง) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น

Day : 3

เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมเมืองโบราณยามค่ำคืน

Day : 4

เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน – OPTIONชมโชว์นางจิ้งจอกขาว

Day : 5

หุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) – สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า – ภูเขาฮาเลลูย่า – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ตึกมหัศจรรย์ 72

Day : 6

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด – OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย –ท่าอากาศยานต้าหยง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง