เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

Hotline

096-226-5198

เราช่วยคุณได้

@1000miles

Travel License : 11/11151

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี MONT-BLANC ลองมองดูสิเธอ 8วัน 5คืน (SV)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี MONT-BLANC ลองมองดูสิเธอ 8วัน 5คืน (SV)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี MONT-BLANC ลองมองดูสิเธอ 8วัน 5คืน (SV)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี MONT-BLANC ลองมองดูสิเธอ 8วัน 5คืน ทะเลสาบเจนีวา น้ำพุ JET D' EAU นาฬิกาดอกไม้ ชาโมนิกซ์ ขึ้นกระเช้า Aiguille du Midi ชมวิวกูเซามงบล็อง ชิงเกว แตร์เร คานส์ โมนาโก นีข แมคอาเธอร์ เกล็น ดีไซเนอร์ เอาท์เล็ด ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองมิลาน ทะเลสาบโคโม่

รหัสทัวร์

CH_SV00006

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

27 พ.ย. 67 - 25 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

69,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Saudia Airlines

ก.ย. 67

69,999฿

27-04ต.ค.

ต.ค. 67

73,333฿

11-18

73,333฿

18-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

69,999

69,999

69,999

17,500

27,900

49,900

25

11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

73,333

73,333

73,333

17,500

27,900

49,900

25

18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

73,333

73,333

73,333

17,500

27,900

49,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินเจดดาห์ - สนามบินเจนีวา - เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) - ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุ JET D’ EAU - นาฬิกาดอกไม้

Day : 3

เมืองชาโมนิกซ์-มงบล็อง (ฝรั่งเศส) - ขึ้นกระเช้า AIGUILLE DU MIDI - ชมวิวภูเขามงบล็อง - เจนัว (อิตาลี)

Day : 4

เลวานโต้ - ชิงเกว แตร์เร (CINQUE TERRE) - หมู่บ้านริโอ แมกจิโอเร่ (RIO - MAGGIORE) - หมู่บ้านมานาโรล่า (MANAROLA) - หมู่บ้านเวร์นาซซา (VERNAZZA) - เจนัว - จตุรัส PIAZZA DE FERRARI - บ้านโคลัมบัส

Day : 5

คานส์ (ฝรั่งเศส) - โมนาโก - นีซ - จตุรัสมาเซนา - มหาวิหารนีซ - ย่านเมืองเก่านีซ

Day : 6

SHOPPING OUTLET SERRAVALLE (อิตาลี) - มิลาน - มหาวิหารดูโอโม มิลาน - ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองมิลาน (GALLERIA VITTORIO EMANUELE II)

Day : 7

โคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - สนามบินมิลาน

Day : 8

สนามบินเจดดาห์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง