เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

Hotline

096-226-5198

เราช่วยคุณได้

@1000miles

Travel License : 11/11151

หน้าแรก

/

ทัวร์ไอร์แลนด์

/

ทัวร์ไอร์แลนด์ แกรนด์ไอร์แลนด์ เหนือใต้ ริง ออฟ เคอร์รี่ 10วัน 7คืน

ทัวร์ไอร์แลนด์ แกรนด์ไอร์แลนด์ เหนือใต้ ริง ออฟ เคอร์รี่ 10วัน 7คืน

ทัวร์ไอร์แลนด์ แกรนด์ไอร์แลนด์ เหนือใต้ ริง ออฟ เคอร์รี่ 10วัน 7คืน

เที่ยวไอร์แลนด์ แกรนด์ไอร์แลนด์ เหนือใต้ ริง ออฟ เคอร์รี่ 10วัน 7คืน ดับลิน นิวเกรนจ์มรดกโลก คาร์ลิงฟอร์ด สวนโฟล์คลอร์ เบลฟาสต์ ชมเมือง ไทแทนิค ทัวร์ ดาร์ค เฮจส์ สะพานแขวน คาร์ริค ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ ซิลโก หน้าผาโมเออร์ คิลลาร์นีย์ ริง ออฟ เคอร์รี่ ลิมริค ดับบลิน เข้าชมปราสาทดับลิน ชมโรงงานเบียร์กินเนสชิมเบียร์ดำ โบสถ์เซนต์แพทริค ช้อปปิ้งใน Kildare Village Designer Outlet อาหารพื้นเมืองและอาหารเอเชียรสเลิศจากร้านท้องถิ่นที่มีคุณภาพดี

รหัสทัวร์

IE_QR00001

ประเทศ

ไอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

10 เม.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

145,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qatar Airways

มิ.ย. 67

145,900฿

20-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

145,900

145,900

145,900

29,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – โดฮา – ดับลิน

Day : 2

ดับลิน – นิวเกรนจ์(มรดกโลก) – คาร์ลิงฟอร์ด สวนโฟล์คลอร์ – เบลฟาสต์

Day : 3

เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ) – ชมเมือง – ไทแทนิค ทัวร์ – ช้อปปิ้ง

Day : 4

เบลฟาสต์ – ดาร์ค เฮจส์ – สะพานแขวน คาร์ริค – ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ – ซิลโก

Day : 5

ซิลโก – หน้าผาโมเออร์ – คิลลาร์นีย์

Day : 6

คิลลาร์นีย์ – ริง ออฟ เคอร์รี่ – ลิมริค

Day : 7

ลิมริค – Kildare Village Designer Outlet – ดับบลิน

Day : 8

ดับบลิน – ชมเมือง – เข้าชมปราสาทดับลิน – ชมโรงงานเบียร์กินเนส(ชิมเบียร์ดำ) – ช้อปปิ้ง

Day : 9

ดับลิน – โบสถ์เซนต์แพทริค – สนามบินดับลิน

Day : 10

สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง